เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักนปลัด
กองรคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 2 คน
เดือนนี้ 212 คน
ปีนี้ 980 คน
ทั้งหมด 1004 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17-07-58)  งานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก เทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2558
       ร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก เทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดเขาดีสลัก        ตำบลดอนคา  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
  งานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก เทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลค...
  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง ประจำปี 2558
  โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าตีนจก
  อำเภออู่ทองยิ้ม เคลื่อนที่เพื่อพี่น้องประชาชน
  โครงการ จัดงานวันเสด็จอู่ทอง ครบรอบ 48 ปี พ.ศ.255...
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต
  โลกสดใส ในวันเด็กแห่งชาติ
  วิ่งไฟคบเพลิงกีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่...
  กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
   
 
 
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.