เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
 
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 8 คน
อาทิตย์นี้ 54 คน
เดือนนี้ 149 คน
ปีนี้ 825 คน
ทั้งหมด 27179 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (07.08.2013)

  โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าตีนจก
       เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่เป็นมรดกให้แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป  เนื่องจากผ้าซิ่นตีนจก เป็นผ้านุ่งเครื่องแต่งกายของสตรีชาวลาวเวียงมาแต่โบราณ มีสีสันสวยงาม ...
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าตีนจก
  อำเภออู่ทองยิ้ม เคลื่อนที่เพื่อพี่น้องประชาชน
  โครงการ จัดงานวันเสด็จอู่ทอง ครบรอบ 48 ปี พ.ศ.255...
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต
  โลกสดใส ในวันเด็กแห่งชาติ
  วิ่งไฟคบเพลิงกีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่...
  กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
  กิจกรรมปลูกป่าชุมชน บ้านจร้าใหม่ อำเภออู่ทอง จังหว...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโข้ง
  วันเข้าพรรษา
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.